/
Name


()

1

, VOLKOV, Vladislav Nikolayevich

1935.11.23

2


-1


2

, IVANOV, Igor Sergeevich

?

-


3

, KUBASOV, Valeri Nikolayevich

1935.01.07

3


-1


4

˨, Moskalyov, Oleg Borisovich

1934.03.05

-


5

, PROSTAKISHIN, Gennadi Petrovich

1938.07.29

-

6

, SENKEVITCH, Yuri Aleksandrovich

1937.03.04

-


7

, YAZDOVSKY, Valeri Aleksandrovich

1930.06.08

-


-1


8

, YAROSHENKO, Gelios Lukich

?

-